“Вече всеки бизнес може да бъде подсилен онлайн.”, казва Мартин Пепелджийски, обучител в Web Direct Academy

“Вече всеки бизнес може да бъде подсилен онлайн.”, казва Мартин Пепелджийски, обучител в Web Direct Academy

Мартин Пепелджийски работи активно в сферата на онлайн разработките и онлайн маркетинга от 2009 година. Той е един от основателите на ABI Webdesign - компания, фокусирана върху разработката, поддръжката и онлайн маркетинга на уебсайтове, онлайн магазини и системи.В рамките на Web Direct Academy - Академия за онлайн бизнес Мартин ще води два от модулите - вижте кои са те и как всеки бизнес може да бъде подсилен онлайн: Вие ще водите цели два модула - Създаване на уебсайт и Имейл маркетинг. Подкрепяте ли твърдението, че уебсайтът е центърът на всички комуникационни усилия на един бизнес? Защо? Иска ми се да отговоря еднозначно "Да", но за съжаление все още не е така. Все още има отрасли в България, които не използват възможностите, които един качествен уебсайт им предоставя. Правилно е уебсайтът да е център на всички комуникации, но считам, че все още има много време, докато това се наложи във всички сфери. Целите на академията са да образоват хората и да им помогнат да използват възможностите за онлайн развитие, затова...
Прочетете още