Адвокат Живко Радев специализира в областта на корпоративното и търговското право, защитата на конкуренцията и интелектуалната собственост. Професионалният му опит включва работа за водещи адвокатски кантори от страната и чужбина.

През 2012 г. основава “Радев и Ко.”. Преди това е бил юрисконсулт в “САПЛАБС България” (2009 – 2010), младши сътрудник в “Боянов и Ко.” (2006 – 2009), paralegal в A. Daniel Bacalski Jr., APC, Сан Диего, (2005 – 2006).

Адвокат, член на Софийска адвокатска колегия.
Европейски адвокат за търговски марки към Службата за хармонизация на вътрешния пазар.
Представител по интелектуална собственост към Патентно ведомство.

Магистър по Право, специалност “Корпоративно и търговско право”, Maastricht University, Маастрихт (2010 – 2011)
Магистър по Право, Нов български университет, София (2007 – 2010)
Бакалавър, специалност “Политоглогия”, University of Central Oklahoma, Edmond (2001 – 2004)

Loading Facebook Comments ...