Ива Мишева е съосновател и маркетинг мениджър на дигитална агенция Web Motion. Работата ѝ е свързана с изграждане на цялостни стратегии за онлайн присъствие и менажиране на рекламни кампании с висока възвращаемост на инвестицията. Зад гърба си има над 200 реализирани кампании, в голяма част от които социалните мрежи заемат ключова роля в дигиталния микс.

Ива има 12 години опит в маркетинга и продажбите, 9 от които – в дигиталния маркетинг. Професионалният ѝ път минава през старт-ьп проекти в печатната, радио и уеб рекламата. Това я обогатява с цялостни познания за рекламния пазар и предизвикателствата в управлението на малък бизнес. Инженерната ѝ квалификация в сферата на Телекомуникациите ѝ помага да изгради структуриран подход в изграждането на работещи решения. А магистратурата по Бизнес администрация с направление маркетинг, надгражда професионалните й умения.

Loading Facebook Comments ...